Lětsa planuja mjezyewaluaciju

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (SN/at). W tuchwilnej požadanskej fazy dźewjateje projektneje namołwy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty (OHTL) stej regionalnemu managementej z widom na turistiske naprawy dwaj wobłukaj wosebje wažnej. Wonej měritej so na to, wukmanić wobstejace turistisce relewantne zarjadnišća a poskitki (B.2), kaž tež na to, zjawnje přistupnu mału turistisku infrastrukturu wutworić a polěpšić (G).

Z mjenowanymaj dźělnymaj naprawomaj chcedźa wuraznje dwurěčnosć spěchować, kaž z po­dłožkow wuchadźa. Zaměr pak tež je, ličbu kwalitatiwnje wysokohódnotnych poskitkow přenocowanja kaž tež dobu pře­bywanja a spokojnosć turistow powjetšić. Zdobom hodźi so historisce hódna twarska substanca zachować a wužiwać, historiske kulturne namrěwstwo tež zjawnje spřistupnić. Hdyž měri so dźělna naprawa B.2 na twarjenja, steji pod dypkom G syć pućow w srjedźišću, zo bychu na přikład turisća krajinu lěpje zaznawali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND