Sprjewju do stareho rěčnišća wróćić

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na sydom kilometrow mjez Lemišowom a Nowej Wsu nad Sprjewju chcedźa Sprjewju do stareho rěčnišća wróćo połožić. Štož mjenuja fachowcy redynamizaciju, je pilotowy projekt za sakske wodźizny. „Prezentaciski projekt“ mjenuje to nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Torsten Roch.

Stróža (CK/SN). Projekt ma jědnaće wot­rězkow a so w meji započnje. Přihotowace dźěła hižo wukonjeja, štomy podłu tuchwilneje rěki su podrězane.

Pjeć lět su planowanja trali. Wšitkich ležownostnych susodow su za to zdobyli, zwěsća dr. Jan Peper, referatny nawoda za wuwiće kónčiny a přirodoškit w bio­sferowym rezerwaće. Krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow projekt lětsa a klětu zwoprawdźi. Sobudźěłaćerjo biosferoweho rezerwata budu dźěła přewodźeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND