Pokazuja krajinu w změnje

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tematiske wodźenja, kolesowanske tury z hórnikami a tójšto stawiznow

Bjezdowy (AK/SN). Z tematiskimi wodźenjemi, dnjemi wotewrjenych duri, kolesowanjemi z hórnikami a dohladami do stawiznow hórnistwa we Łužicy chcedźa organizatorojo wšitkim zajimowanym na dnjomaj łužiskeje jězoriny 28. a 29. apryla krajinu w změnje pokazować. „Chcemy dołhodobne wjeselo na dowol w regionje budźić a Łužisku jězorinu w jeje najwšelakorišich fasetach pokazać“, předstaji ­Kathrin Winkler program dnjow łužiskeje jězoriny. Wona je jednaćelka wot lěta 2012 wobstejaceho turistiskeho zwjazka łužiska jězorina. Centralne a krajne mjezy přesahujo zwjazk za wosebitej dnjej wabi. Zdobom wón mnohostronske iniciatiwy do cyłka wjaza. Z dohromady 10 000 lětakami wot Błótow hač do Žitawskich hór wabja. Zaměrowy zwjazk łužiska jězorina Sakskeje a zaměrowy zwjazk łužiska jězorina Braniborskeje koordinaciju a wabjenje kóždy z 5 000 eurami podpěrujetej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND