Premjera při domizniskej stwě

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Ptačecy (SiR/SN). „Lětnja moda zašłych časow“ rěkaše hesło modoweje přehladki, kotruž su wopytowarjo minjenu njedźelu při Ptačečanskej domizniskej stwě dožiwili. Nawodnica domizniskeje stwy Martina Pečikowa je hromadźe z dalšimi lajskimi wuměłcami zestajała wuběr ­drasty, w kajkejž běchu něhdy chodźili. Někotryžkuli kruch za to přewostajichu wjesnjenjo, po tym zo su to a tamne ze swojich kamorow wukramosćili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND