Hrjebak mjeno dóstał

srjeda, 08. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Hakle njedawno we Wo­jerowskim zwěrjencu narodźeny hrjebak (Erdmännchen) rěka Lia-Mark. Při mjenoswjećbje minjeny pjatk staj jednaćel Wojerowskeje bydlenskeje tzwr Steffen Markgraf a jednaćel towaršnosće Zwěrjenc, kultura a kubłanje Arthur Kusber čiłe zwěrjatko wukřćiłoj. Mjeno wupytał bě Lukas z Bad Wurzacha. Jako dar dósta wón nětko lětnu kartku za Wojerowski hród a coologisku zahrodu kaž tež słónčne nawoči a frisbee.

Hrajkanišćo planować

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND