Mnozy serbšćinu wuknu poručenje

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Šulscy nowačcy wćipni na nowe wužadanje

Worklecy (SN/MiR). Serbske a serbšćinu wuwučowace zakładne šule witaja sobotu šulskich nowačkow.

Na Worklečanskej zakładnej šuli „Michał Hórnik“ póńdźe 35 dźěći do dweju rjadownjow 1. lětnika. Šulerjo z Worklec a wsow, přisłušacych tamnišej gmejnje, změja Luciju Wajdlichowu za rjadownisku wučerku, kotraž budźe 20 šulerjam zhromadnje z Gabrielu Róblowej poboku. 15 dźěći z Njebjelčanskeje gmejny, přewozmje jako rjadowniska wučerka Regina Lanzyna. „Rady bychmy tež nowu wučerku abo wučerja na našej šuli wi­tali“, tak Sabina Hejdušcyna wuswětla, „tola tajkich lětsa nimamy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND