Mnozy serbšćinu wuknu poručenje

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Šulscy nowačcy wćipni na nowe wužadanje

Worklecy (SN/MiR). Serbske a serbšćinu wuwučowace zakładne šule witaja sobotu šulskich nowačkow.

Na Worklečanskej zakładnej šuli „Michał Hórnik“ póńdźe 35 dźěći do dweju rjadownjow 1. lětnika. Šulerjo z Worklec a wsow, přisłušacych tamnišej gmejnje, změja Luciju Wajdlichowu za rjadownisku wučerku, kotraž budźe 20 šulerjam zhromadnje z Gabrielu Róblowej poboku. 15 dźěći z Njebjelčanskeje gmejny, přewozmje jako rjadowniska wučerka Regina Lanzyna. „Rady bychmy tež nowu wučerku abo wučerja na našej šuli wi­tali“, tak Sabina Hejdušcyna wuswětla, „tola tajkich lětsa nimamy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND