Krótkopowěsće (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

140 serbskich idejow dóšło

Wojerecy. Za wubědźowanje wo ideje Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ skónči so wčera doba zapodaća. Za serbsku kategoriju „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ je 140 idejow dóšło, rjekny Christoph Biele, nawo­da projektoweje skupiny nošerja Łužiski hospodarski region. Cyłkownje předleži za łužiski rewěr nimale 1 000 namje­tow. Njewočakowane to wobdźělenje z „mnohimi wuběrnymi idejemi“.

Lěto w zastojnstwje

Berlin. Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius je lěto w zastojn­stwje a rozumi so jako „rěčnik a zastupjer zajimow“. Wón chce so dale z wutrobu za naležnosće Danow­, Frizow, Sintow a Romow kaž tež Ser­bow zasadźeć. To je Fabritius tež na swojich zetkanjach ze zastupjerjemi mjeńšin wuzběhnył, kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje informuje.

Znowa tarifowe jednanja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND