Lětsa započnu halu planować poručenje

pjatk, 15. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarski plan z tójšto mjeńšimi předewzaćemi a jednym wjetšim

Worklecy (SN/MWj). Předpisane wot­pisanja po knihiwjedniskim systemje dopik­ su na tym wina, zo Worklečanska gmejna lětsa wurunany hospodarski plan nima. Etat předwidźi 1,7 milionow eurow dochodow a 1,9 milionow eurow wudawkow. Z toho je 230 000 eurow wot­pi­sanjow. „Bjez nich by plan wurunany był“, rozłoži wjesnjanosta Franc Brusk (CDU). W tuchwilu płaćiwym přechodnym času móžeše gmejnska rada plan přiwšěm schwalić. Snadne zadołženje jenož­ wo něšto wjace hač sto eurow na wo­bydlerja wotbłyšćuje, zo gmejna solidnje hospodari.

Na lisćinje inwesticijow steja wjacore mjeńše předewzaća, ale tež jedne wjetše. Lětsa mjenujcy započnu přetwar Worklečanskeje sportownje přihotować. Za planowanske dźěła je dohromady 82 000 eurow předwidźanych, z toho chcedźa lětsa 50 000 eurow wudać. Saněrowanje hale we wobjimje něšto wjace hač miliona eurow­ ma klětu slědować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND