Meju mjetali a po tym w parku swjećili

wutora, 19. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Nuknicy su młode pory hromadźe z dalšimi wjesnjanami zawčerawšim na nawsy wokoło meje rejwali.  Foto: Michał Brězan W Nuknicy su młode pory hromadźe z dalšimi wjesnjanami zawčerawšim na nawsy wokoło meje rejwali. Foto: Michał Brězan

Na wjacorych městnach su minjeny kónc tydźenja mejemjetanje přewjedli. Štož bě w Němcach premjera, mjenujcy zo so holcy serbsku narodnu drastu woblekaja, je druhdźe móhłrjec z wašnjom.

We Worklecach wotmě so njedźelu mejemjetanje při tamnišej kupnicy, hdźež přichwata něhdźe 120 ludźi, rozprawja Clemens Šmit. Program zahajichu najmjeńši wjesnjenjo z rejkami a pěsnjemi pod nawodom Christiny Hozyneje, Daniele Šołćineje a Terezy Šmitoweje. Na to rejwachu dźěći 1. do 5. lětnika w narodnej drasće wokoło meje. Mejski kral bu Jan Mička, kiž sej Piju Šnajderec za swoju mejsku kralownu wuzwoli. Po programje podachu so wšitcy do wjesneho parka na zhromadny kofej. Organizowali su poradźene popołdnjo młode swójby z mnohimi pomocnikami. Wosebity dźak wuprajichu knjeni Maricy Preußowej za kóždolětnu­ pisanu zabawu z dźěćimi.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Kralowski por ćehnješe na konju po Nowej Wjesce Foto: Petra Šwejdźina
dalši wobraz (2) 120 ludźi je we Worklecach mejemje tanje dožiwiło. Foto: Clemens Šmit
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND