Dalšich pjeć wsow přizamknu

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk za wopłóčki twarske nadawki přepodał

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe móže Lejno, Zejicy a Časecy kaž tež Wotrow a Žuricy centralnej wopłóčkowej syći přizamknyć započeć. Wotpowědne twarske nadawki je zhromadźizna zaměroweho zwjazka wčera w Porchowje přepodała. Kanalizaciju w Lejnje, Zejicach a Časecach ma Kamjenska firma Seidel za 568 000 eurow natwarić. Firma dr. Scholz & Partner z Badensko-Württembergskeje twari za 243 000 eurow w Lejnje wodo­čisćernju, w kotrejž rjedźa wopłóčki wšitkich třoch wsow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND