Šěrakec firma nadawk dóstała

pjatk, 22. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

15. junija započnu w Chrósćicach nowu pěstowarnju twarić

Chrósćicy (aha/SN). W srjedźišću wčerawšeje zhromadźizny Chróšćanskeje gmejnskeje rady steješe přepodaće nadawkow za twar pěstowarnje „Chróšćan kołć“. 45 firmow je swoje poskitki připósłało. Na cyłkownje wosom wupisanych losach zapodachu přewažnje wokolne domjace firmy poskitki, kotrež staj fachowaj planowarjej za elektrotechniku kaž tež za tepjenje a sanitarne Tomaš Lipič­ a Rainer Franke wuhódnoćiłoj. 27 losow k nadawkam twarskich a třěchikryjerskich dźěłow kaž tež za wokna, wonkowne durje a słónčny škit je Marko Dźisławk pruwował, kotryž wčera za­podate poskitki z fachoweje strony komento­waše. Wažne radźićelam bě, zo so předwidźana suma srědkow we wysokosći miliona eurow njepřekroči. Twarske dźěła přepodadźa Konječanskej firmje Ra­fała Šěraka, kotraž w swojim poskitku 513 000 eurow w někotrych pozicijach porno wupisanym móžnosćam srědki zalutuje. Zamołwitosć za tepjenje a sanitarne dźěła změje Worklečanska firma Floriana Šołty, kiž zapoda za wobaj losaj poskitk snadnje pod 200 000 eurami.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND