Starosć wo duchowny dorost

wutora, 26. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dostojny wobraz skićachu wčera družki z postawami swjateje Marije před wołtarnišćom w Róžeńće.  Foto: Feliks Haza Dostojny wobraz skićachu wčera družki z postawami swjateje Marije před wołtarnišćom w Róžeńće. Foto: Feliks Haza

Serbske katolske wosady swjatkownu póndźelu do Róžanta putnikowali

Róžant (SN/MWj). Hinak hač při lońšej njesměrnej horcoće bě tradicionalne swjatkowne putnikowanje serbskich katolskich wosadow do Róžanta wčera po wjedrje přewšo přijomne. Bjez dźiwa, zo so k hnadownemu městnu ze wšitkich wosadow poměrnje wulke procesiony nastajichu, w kotrychž družki ­postawu swjateje Marije njesechu. Po puću so jim dalši wěriwi přizamknychu. ­Nimo toho so mnozy z kolesom do Róžanta po­dachu.

Swjatočne kemše na putniskej łuce, hdźež běchu minjene tydźenje přichad k wołtarjej twarsce trochu změnili, wuhotowa tónkróć Chróšćanska wosada. Jeje­ farar Clemens Hrjehor je hromadźe ze šěsć dalšimi duchownymi Božu mšu swjećił. Hudźbnje wobrubichu ju Chróšćanski cyrkwinski chór pod nawodom Bernadet Hencyneje a wosadni dujerjo pod nawodom Symana Donata.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND