Harig a Lange jasnje wobkrućenaj poručenje

póndźela, 08. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Słabe wólbne wobdźělenje / W Budyšinje 28. junija doskónčnje wo wyšim měšćanosće rozsudźa

Wólby krajneho rady

▶ w Budyskim wokrjesu

wólbne wobdźělenje:40,0 %

Michael Harig (CDU) 72,4 %

Jens Bitzka (Zeleni)27,6 %

▶ w Zhorjelskim wokrjesu

wólbne wobdźělenje:36,6 %

Bernd Lange (CDU)73,0 %

Mirko Schultze (Lěwica)27,0 %


Budyšin/Zhorjelc (SN/at). Hornja Łužica je wčera krajneju radow Budyskeho a Zho­rjelskeho wokrjesa woliła. Jasnemu wólbnemu wuslědkej za mějićelow zastojnstwa spřećiwja so jara słabe wólbne wobdźělenje. W Budyskim wokrjesu je ze 40,0 procentami 7,7 procentow wólbo­kmanych mjenje wolić šło hač lěta 2008, w Zhorjelskim wokrjesu (36,6 proc.) bě to samo 9,5 procentow mjenje. W mnohich městach a gmejnach mějachu wolerjo nimo­ toho wo nowym měšćanosće abo wjesnjanosće rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wjeselo pola CDU w Budyskim wokrjesu: Jeje kandidat a tuchwilny krajny rada Michael Harig budźe tule zamołwitu funkciju dale wukonjeć. K tomu je jemu tež zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa gratulowała (foto nalěwo). – Zajimowani sćěhowachu woni najaktualniše wuslědki za wólby noweho Budyskeho wyšeho měšćanosty: kandidaća Mike Hauschild, Alexander Ahrens (foto naprawo, wotlěwa), dr. Andreas Hase (naprawo) a měšćanski radźićel Roland Fleischer (SPD). Foto: SN/ Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND