Financowanje komunow změnić

srjeda, 24. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radworscy gmejnscy radźićeljo su na wče­rawšim posedźenju etat gmejny za lěto 2015 jednohłósnje schwalili. Při tym­ dóńdźe k debaće wo zasadnych problemach komunow.

Radwor (SN/MkWj). Etat je po wobličenjach Radworskeho gmejnskeho zarjad­ni­stwa wurunany. To je tež wuslědk noweho, dosć komplikowaneho a za lajka njepřewidneho knihowanskeho systema, ko­tryž dyrbja wšitke gmejny nałožować. Přiwšěm njemóža sej w Radworju wulke inwesticije dowolić, wšako su hižo ze spjelnjenjom winowatostnych nadawkow wućeženi. Nimo toho steji gmejna pod dohladom krajnoradneho zarjada. Tak chcedźa nowu digitalnu škričkowu a škit­nu techniku za wohnjowu woboru wobstarać. Tež škody wulkeje wody maja so wotstronić. Za dróhotwar na B 96 w Čornym Hodlerju dyrbja dalše financy zaplanować, kaž komornica Mira Richter rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND