Přijězd po nowym puću

pjatk, 26. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskowa jama ma dale druhi stołp twarskeho zawoda Sorabija wostać

Pěskecy (SN/MWj). Z Pěskečanskeje pěskoweje jamy chce twarski zawod Sorabija w přichodnych 15 do 20 lětach pěsk wudobywać a tam runočasnje twarske wotpadki a pjeršć składować. Za to chcedźa jamu wo 4,6 hektarow rozšěrić a po nowym puću do njeje jězdźić. Tón njepo­wjedźe hižo kaž dotal na kromje wsy nimo­ někotrych bydlenskich domow, ale po wobstejacym šotrowym puću přez lěs, kiž je přiwjazany k dróze z Pěskec do Serbskich Pazlic. Njebjelčanska gmejnska rada je na swojim wčerawšim posedźenju w Pěskecach přihłosowała, zo smě Sora­bija płoninu puća kupić. Tak móža projekt nětko konkretnje planować započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND