Wotewru dom tež zbrašenym

wutora, 07. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Koblicy (AK/SN). Wjesny towarstwowy dom w Koblicach přichodnje tež zbrašenym wotewru. Za přetwar zachoda maja w aktualnym hospodarskim planje Łazowskeje gmejny 10 000 eurow zaplanowane. „Tuchwilu pruwujemy tři warianty“, rjekny nawoda twarskeho wotrjada gmejny Wolfgang Tietze. Prěnja předwidźi skłoninu z betonowych elementow, druha woclowu konstrukciju a třeća mały­ lift. „Tale warianta pak je z dalšimi wudawkami zwjazana, dokelž by so lift technisce hladać dyrbjał“, rozłoži Tietze. Hišće w juliju chcedźa wo tym doskónčnje rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND