Rozrisanje za zakładnu šulu našli

srjeda, 08. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twar němsko-serbskeho šulskeho centru­ma a centralne wotwodźowanje wopłóčkow stej ćežišći financneho plano­wanja Slepjanskeje gmejny hač do lěta 2018. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2015, kotryž su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli.

Slepo (AK/SN). Runja druhim gmejnam ma tež Slepjanska dwójneho (doppikoweho) zličbowanskeho systema dla wulke ćeže, wurunany hospodarski plan zestajeć. Předewšěm wotpisanja móža lědma nadźěłać. W inwestiwnym wobłuku maja tuž 400 000 eurow deficita, w zarjadniskim pak 75 000 eurow.

Jako najwažniše lětuše inwesticije su sej přede­wzali wohnjowobornu gratownju w Slepom přetwarić, tam nowu sirenu insta­lować, wobornikam digitalne škričko­wanje wobstarać, wjesne hrajkanišća ponowić a němsko-serbski šulski centrum kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow planować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND