Zwony maja – zwóńcu dóstanu

štwórtk, 09. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (UH/SN). Ideju a přeće, zo by z Wojerowskeho Domu Martina Luthera Kinga zwonić móhło, mějachu čłonojo tamnišeje wosady hižo před pjatnaće lětami. Z połoženjom zakładneho kamjenja za zwóńcu zawčerawšim je so přeće nětko zwoprawdźiło. Tři zwony, kotrež maja tam jónu wisać, su hižo lěta 2008 w Osnabrücku­ kupili.

Projekt zwóńcy bě Wojerowski twarski inženjer Hagen Schmaler naćisnył. W lěće 2006 załožichu spěchowanske towarstwo, kotrež trěbne pjenjezy zběraše. Před lětomaj tež měšćanska rada předewzaću přihłosowaše a zarjadowa je do měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta, z čimž běchu wuhlady na spěchowanske srědki date. Před něhdźe lětom dóstachu 178 000 eurow drohi projekt přizwoleny. Wudawki sej Zwjazk, Swobodny stat Sakska a město Wojerecy dźěla, při čimž wosada wulki dźěl komunalneho podźěla přewozmje. Kaž farar Jörg Michel zdźěli, su dotal 60 000 eurow dźakowano pjenježnym daram nazběrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND