Šěsć lět po cyrkwi w Baćonju faru w šwicarskim stilu natwarili

wutora, 14. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na Baćońsku faru bjezposrědnje při tamnišej cyrkwi. Prjedy hač móžeše prěni  duchowny tule zaćahnyć, bydleše wón na šuli.  Foto: Alfons Handrik Pohlad na Baćońsku faru bjezposrědnje při tamnišej cyrkwi. Prjedy hač móžeše prěni duchowny tule zaćahnyć, bydleše wón na šuli. Foto: Alfons Handrik

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich­ a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Baćońsku.

Stawizny farskeho domu w Baćonju kryja so nimale časowje z twarom tamnišeje cyrkwje. W Katolskim Posole 1869 namjetowaštaj Michał Hórnik, tehdy kanonik Serbskeje cyrkwje w Budyšinje, a Tadej Natuš, administrator Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje, pak w Baćonju pak w Čornecach nowu cyrkej natwarić. W nowembru samsneho lěta je Budyski tachantski konsistorij zběranje srědkow za twar cyrkwje schwalił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND