Knižny basenk požadany

wutora, 21. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała.  Foto: M. Weclich Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała. Foto: M. Weclich

Lydija Matikec w Kamjenskej bibliotece praktikum wukonjała

Kamjenc (SN/mwe). 41 procentow wu­žiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Gottholda Ephraima Lessinga je ze wsow. Kaž jeje nawodnica Marion Kutter­ Serbskim Nowinam praji, sej tam w běhu lěta 305 čitarjow ze serbskich gmejnow knihu wupožča, štož wotpowěduje podźělej 16 procentow wšěch wužiwarjow medijow tohole domu. Wosebje swójby sej w knihowni atraktiwne medije za wólny čas, kubłanje a hobby wupožčeja. Jara prašane su wobrazowe a knihi za tych, kotřiž hakle čitać wuknu. Tež po hry a filmy abo wučbnicy wosebje šulerjo nišich lětnikow přichadźeja. Pod rubriku regionalna literatura namakaja zajimcy w Lessingowej bibliotece zajimawe publikacije wo łužiskej domiznje abo serbskich awtorow. Prawidłownje wotměwaja so tam zarjadowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND