Młodźi wobornicy so dale kubłaja

pjatk, 24. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda krajneje wohnjowoborneje šule w Narću René Kraus (nalěwo) je nawodźe sakskich młodźinskich woborow Andreasej Huhnej (cyle naprawo) wosebity kluč za přewjedźenje  dalekubłanja přepodał. Mjez 128 wobdźělnikami kubłanskeho tydźenja  běchu 15- do 18lětni kameradojo.  Foto: Ulrike Herzger Nawoda krajneje wohnjowoborneje šule w Narću René Kraus (nalěwo) je nawodźe sakskich młodźinskich woborow Andreasej Huhnej (cyle naprawo) wosebity kluč za přewjedźenje dalekubłanja přepodał. Mjez 128 wobdźělnikami kubłanskeho tydźenja běchu 15- do 18lětni kameradojo. Foto: Ulrike Herzger

Mjez 128 młodymi wohnjowymi wobornikami­ Sakskeje, kotřiž wobdźěleja so hač do jutřišeho na dalekubłanju Nar­ćanskeje wohnjowoborneje šule za katastrofowy­ škit, su tež někotři z Kamjenca, Róžanta, Němcow a Brětnje.­

Narć (UH/SN). Poprawom su na sakskej krajnej wohnjowobornej šuli za katastrofowy škit w Narću tuchwilu prózdniny. Najebać to knježi tam čiłe žiwjenje. 15- do 18lětni absolwuja w dźewjeć wobornikow wopřijacych mustwach přidatny wukubłanski program a maja zdobom přiležnosć, so prócować wo wukonowu spinku. To je najwyše wukonowe znamješko, kotrež móže čłon młodźinskeje wohnjoweje wobory docpěć.

Cyłkownje 92 wobdźělnikow so w Nar­ću nětko wo wukonowu spinku wubědźuje. Pruwowanja wotměwaja so w kulostorku, ha­šenju, spěšnosći, w staflowym běhu na 1 500 metrow a w po­wšitkownej wědźe. W běhu minjeneho tydźenja stejachu tež wulěty kaž eks­kur­sija do Wjelčanskeje wuhloweje jamy, dźěłarnički, mjez druhim z policiju, kaž tež karao­kowy wječor na programje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND