W dowolu w Liberecskim zwěrjencu a na zahrodźe byli

pjatk, 07. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Liberecskim zwěrjencu maja wosebitu přehladku gigantow, hdźež wuhladaš mjez druhim tohole mamuta.  Foto: Lucija Rubinowa W Liberecskim zwěrjencu maja wosebitu přehladku gigantow, hdźež wuhladaš mjez druhim tohole mamuta. Foto: Lucija Rubinowa

Hižo štyri tydźenje su prózdniny a něchtóžkuli bě mjeztym w dowolu. Wo tym swědča tež dowolowe fota našich čitarjow, kotrež do redakcije dochadźeja. Tak pobyštej Rubinec Djamila a Jan z Erfurta z dźědom a wowku z Noweje Wsy pola Njeswačidła z ćahom w Liberecu. Tam podachu so zhromadnje na horu Ještěd z jeje markantnej telewizijnej wěžu. Wul­ke dožiwjenje bě hižo jězba z liftom na wjeršk, zwotkelž skićeše so krasny wuhlad. Zajimawa bě tohorunja wustajeńca gigantow w Liberecskej coologiskej zahrodźe (deleka), piše wowka Lucija Rubinowa­.

Cyle hinaši bě dowolowy přebytk Janiki Bětnarjec z Budyšina. Wona bě njedawno pola dobreje přećelki w Hrubjelčicach. We wisatej maće je sej mała Sophie spěšnje wusnyła (pódla). „Takle móžeš sej žiwjenje lubić dać“, naša čitarka k tomu komentuje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Tež na zahrodźe w humpawje móže dowol rjany być. Foto: Janika Bětnarjec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND