Inwestuja do dróhotwara a wobswětlenja

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (aha/SN). Na wčerawšej zhromadźiznje Njeswačanskeje gmejnskeje rady bu dotalny a na zašłych wólbach znowawuzwoleny wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wot zastupowaceho wjesnjanosty Norberta Brauna za zastojnstwo w přichodnej legislaturnej ­periodźe spřisahany a zawjazany.

Wobšěrnje wuradźowachu na to wo dalšich naprawach za spjelnjenje konsolidowanskeho plana. Jón schwalić bě wuměnjenje, zo móža lětuši hospodarski plan wobzamknyć. Wjesnjanosta Schuster skedźbni na trěbnosć, w přichodnymaj lětomaj pozitiwne wuwiće likwidnych srědkow zaručić. Hakle hdyž njejsu dalše móžnosće zalutowanja abo hdyž su wšitke móžne pozicije zwyšenja dochodow wučerpane, wusadźa wotpłaćowansku ratu za kredit. Radźićel Ingo Rienicke namjet wotpokaza, mějo jón za „wotstorkowanje, kotrež pod smužku ničo njewunjese“. Za trěbne zalutowanje we wjacorych pozicijach běchu sej radźićeljo přezjedni, zo bychu w přichodnymaj lětomaj wjac srědkow za inwesticije měli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND