Wjace přenocowanjow hač loni

pjatk, 21. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wot 1. awgusta je Christoph Pilz komisariski jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Hač do 31. julija je tele zastojnstwo prof. dr. Holm Große wukonjał.

Budyšin (SN/mwe). „Chcu sobudźěłaćerjam Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska po móžnosći njekomplikowany přechod zawěsćić“, praji 24lětny, kiž tuchwilu na čole towaršnosće steji. Oficialne znowawobsadźenje městna prof. Großy – wot spočatka awgusta wyši měšćanosta w Biskopicach – je klětu 1. awgusta planowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND