Wjace přenocowanjow hač loni

pjatk, 21. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wot 1. awgusta je Christoph Pilz komisariski jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Hač do 31. julija je tele zastojnstwo prof. dr. Holm Große wukonjał.

Budyšin (SN/mwe). „Chcu sobudźěłaćerjam Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska po móžnosći njekomplikowany přechod zawěsćić“, praji 24lětny, kiž tuchwilu na čole towaršnosće steji. Oficialne znowawobsadźenje městna prof. Großy – wot spočatka awgusta wyši měšćanosta w Biskopicach – je klětu 1. awgusta planowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND