Nukstock lětsa z nowosću

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Někotři z pomocnikow, kotřiž tele dny lětuši hudźbny festiwal Nukstock při Nukničanskej skale sobu přihotuja  Foto: Toni Wowčerk Někotři z pomocnikow, kotřiž tele dny lětuši hudźbny festiwal Nukstock při Nukničanskej skale sobu přihotuja Foto: Toni Wowčerk

W Nuknicy a předewšěm wokoło tamnišeje skały knježi tele dny móhłrjec zaso wuwzaćny staw. Tam maja młodostni ruce połnej dźěła z přihotami kóždolětneho hudźbneho festiwala.

Nuknica (tw/SN). Słónco smali. Na zelenej łuce blisko Nukničanskeje skały traktor brunči. Sydom młódšich holcow a hólcow křesła, blida, stólcy a wulke płachty za stany z připowěšaka ćaha. Byrnjež so poćili, su wšitcy dobreje nalady. „Mamy hišće tójšto dźěła, zo bychmy pjatk wopytowarjow na Nukstock witać móhli“, rozłožuje Syman Deleńk, sobustaw towarstwa Barakka, „stany, jewišćo, technika kaž tež dekoracija – na wšitko dyrbimy kóžde lěto znowa myslić a zaso natwarić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND