Krótkopowěsće (27.08.15)

štwórtk, 27. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wurjadne posedźenje zwołane

Drježdźany. Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler je dźensa čłonow sejma na wurjadne posedźenje přichodnu wutoru, 1. septembra, přeprosył. Na nim chcedźa wo problemje azyla a zaměstnjenja ćěkancow debatować. Připowědźene su stejišćo knježerstwa kaž tež rěčne přinoški opozicije.

Wjelki wowcy zakusali

Konjecy. Na wšě dwaceći wowcow su wjelki zawčerawšim na pastwje w Konjecach zranili a zakusali, byrnjež skoćata přez elektriski płót škitane byli. Po informacijach krajnoradneho zarjada je wobsedźer jědnaće morjenych a dalše zranjene wowcy našoł, kotrež dyrbjachu na to zasparnić.

Trailery filma online

Budyšin. Budyske studijo Sakskeho wukubłanskeho a wuwučowanskeho kanala­ SAEK je dźensa wozjewiło traile­­­ry za nowy synrchonizowany film. Zajimcy móža sej je bórze na internetnej stronje www.serbske-kino.de wobhladać. Trikowy film ma titl „Šmjatańca w raju bajkow“. Projekt Załožby za serbski lud zwoprawdźiło je Serbske filmowe studijo SORABIA­. Hižo w septembru ma DVD wuńć.

Planuja němy protest

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND