Wóčko so smjało a płakało

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Z Chróšćanskim wosadnym fararjom Clemensom Hrjehorjom rozžohnowaštaj so wčera tež předsydka wosadneje rady Jadwiga Nukowa a předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Z Chróšćanskim wosadnym fararjom Clemensom Hrjehorjom rozžohnowaštaj so wčera tež předsydka wosadneje rady Jadwiga Nukowa a předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Ze swjedźenjom so wěriwi z fararjom Hrjehorjom rozžohnowali

Chrósćicy (aha/SN). Wulki farski dwór w Chrósćicach bě wčera popołdnju runje tak pjelnjeny kaž na folklornych festiwalach. Něhdźe 800 ludźi bě přeprošenje wosadneje rady sćěhowało a rozžohnowa so z fararjom Clemensom Hrjehorjom, kiž bě tam 18 lět skutkował.

Jemu k česći wuhotowany wjacehodźinski wotměnjawy kulturny program, kotryž Nukničan Roman Nuk moderěrowaše, swědčeše wo tym, kak woblubowany a připóznaty Clemens Hrjehor mjez wosadnymi je. Dźěći Chróšćanskeje pěstowarnje to runje tak spěwajo zwuraznichu kaž šulerjo tamnišeje zakładneje šule­ „Jurij Chěžka“ ze swojej derje předstajenej krótkohru, spisanej wot Wórše Wićazoweje. Tež chóraj Lipa a Meja, Wu­dworski folklorny ansambl a dujerjo so runje tak do programa zarjadowachu kaž němska a serbska dźěćaca šola. Kak derje wosadni swojeho fararja znaja, wo tym swědčachu prawe wotmołwy na kwiso­we­ prašenja.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Tež hobby Clemensa Hrjehorja, lětanje, je so w programje wosadneho swjedźenja jewił. Foto: Monika Gerdesowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND