Kak ćěkancow zaměstnić?

wutora, 01. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za bywši kwartěr w Čelchowje žane twarske prawo

Wulka Dubrawa (CK/SN). Zo móhł Bu­dyski wokrjes ćěkancow zaměstnić, chce jemu Wulkodubrawska gmejna dwě by­dleni poskićić, jedne z njeju w bywšim wjesnym ambulatoriju. Tole připowědźi wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Komuna bě njedawno list krajneho rady Michaela Hariga (CDU) dóstała, po kotrymž je wona zakonsce winowata ćěkancow přiwzać. Kaž wjesnjanosta dale zdźěli, zajimowaše so wokrjes za objekt w Čelchowje. Po dokładnym pruwowanju pak so toho nětko tola wzdadźa, dokelž­ za imobiliju, kotraž je hižo wja­core lěta prózdna, žane twarske prawo njewobsteji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND