Nětko lěpše wuměnjenja za dźěći a personal

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Po wobšěrnym při- a přetwarje skići Brězowska pěstowarnja „Baćonjace hnězdo“ w nošerstwje Dźěwinskeje gmejny dobre wuměnjenja. „A to nic jenož najmjeńšim, ale tež ­personalej“, podšmórny wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, „krajny młodźinski zarjad je nam to wobkrućił.“ Kónc ­awgusta móžachu so wo tym tež wo­bydlerjo na dnju wotewrjenych duri ­přeswědčić.­ Wotličenje spěchowanskich srěd­­kow běchu sčasom wotpósłali, zdźěli ­nawoda twarskeho wobłuka Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich gmejnskim radźićelam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND