Nětko lěpše wuměnjenja za dźěći a personal

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Po wobšěrnym při- a přetwarje skići Brězowska pěstowarnja „Baćonjace hnězdo“ w nošerstwje Dźěwinskeje gmejny dobre wuměnjenja. „A to nic jenož najmjeńšim, ale tež ­personalej“, podšmórny wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, „krajny młodźinski zarjad je nam to wobkrućił.“ Kónc ­awgusta móžachu so wo tym tež wo­bydlerjo na dnju wotewrjenych duri ­přeswědčić.­ Wotličenje spěchowanskich srěd­­kow běchu sčasom wotpósłali, zdźěli ­nawoda twarskeho wobłuka Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich gmejnskim radźićelam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND