Fachowcy kalkuluja popłatki

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Porchow (AK/SN). Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) wostanje dale zastupowacy předsyda zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV). W zjawnym wothłosowanju su jeho na wčerawšej zhromadźiznje w Porchowje znowa do tohole zastojnstwa wuzwolili. To bě trjeba, dokelž wotměchu so lětsa w třoch sobustawskich gmejnach – w Chrósćicach, we Worklecach a w Ralbicach-Róžeńće – wólby wjesnjanosty. Hubertus Ryćer, delanski stary a nowy wjesnjanosta, bě tež hižo do toho zastupowacy předsyda AZV. Zastupjerjo gmejnow Pančicy-Kukow, Porchow a Worklecy hłosowachu za Ryćerja, Chróšćanscy a Ralbičansko-Róžeńčanscy radźićeljo namjetowachu porno tomu Pančičansko-Kukowskeho wjesnjanostu Markusa Kreuza (CDU).

Dale zaměrowa zhromadźizna wopłóčkoweho zwjazka wčera wobzamkny, kalkulaciju popłatkow wot eksternych fachowcow wobličić dać. Po woli radźićelow ma Budyska poradźowanska firma Kogis popłatki za lěta 2009 hač do 2012 dodatnje kalkulować a popłatki za čas wot 2013 hač do 2015 znowa wobličić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND