Technika tónraz w srjedźišću

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W měsće a wokolinje zajimawe poskitki na dnju wotewrjeneho pomnika

Budyšin (SN/MWj). „Rjemjesło, technika, industrija“ rěka njedźelu, 13. septembra, hesło lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika. Na mnohich městnach budu wo­py­towarjo najwšelakoriše techniske za­jima­wostki wobdźiwać móc.

Město Budyšin budźe takrjec hornjołužiske srjedźišćo z dohromady pjatnaće objektami, kotrež budu wot 10 do 17 hodź. přistupne. Mjez druhim su to Kopornik na Židowje, Gersdorfski palais, wodarnja w Třělanach, sotrownja w Małym Wjelkowje a Nowa wodarnja w Budyšinje. Prěni raz wobdźěli so historiska róla na Wonkownej Lawskej. Dale wobhladać móžeš sej Staru wodarnju, Budyske jastwo (tu je wupokaz trěbny), Młynske wrota, Mikławšowu wěžu a bydlenski dom na Křidarskej 5. W Hamorniku powitaja wopytowarjow tohorunja hudźbnicy SLA, kotřiž tam wot 11 do 16 hodź. na serbskich instrumentach hudźa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND