Wobraz wo „poolu“ najrjeńši był

pjatk, 11. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerski wobraz fotoweje akcije Serb skich Nowin  Foto: Grit Wićazowa Dobyćerski wobraz fotoweje akcije Serb skich Nowin Foto: Grit Wićazowa

Dokelž za něšto dnjow hižo nazyma wo durje kłapa, skónčimy dźensa lětušu akciju, z kotrejž pytachmy za najrjeńšim dowolowym wobrazom swojich čitarjow. Redakciska jury je sej hišće raz wšitke zapósłane­ fota wobhladała a so za motiw z dźěćimi w improwizowanym „poolu“ jako najrjeńši rozsudźiła. Awtorce Grit Wićazowej z Budyšina přewostajimy tuž swójbny zastupny lisćik za wopyt Małowjelkowskeho prazwěrjenca.

Druhe myto spožčimy Juliji Wćelichowej z Koslowa za wobraz wo samopaslenej skakanskej wěži, z kotrejž mějachu młodostni při kupanju w Hórčanskej skale swoje wjeselo. Jej připósćelemy w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu Gerata Wornarja „Ze žohnowanjom na puć“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND