Krótkopowěsće (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske institucije zeznali

Choćebuz. Nowačcy 7. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija běchu wčera a za­wčerawšim z regionalnej rěčnicu Domowiny Karin Tšukowej w Choćebuzu po puću, zo bychu so z tam zaměstnjenymi serbskimi zarjadnišćemi zeznajomnili. Woni wopytachu tež społnomócnjenu za serbske naležnosće w radnicy.

Planuja prózdninski serbski kurs

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ planuje klětu přewjesć prózdninski serbskorěčny kurs za dźěći 1. do 4. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja. Budźe-li wosom do dwanaće zajimcow, přewjedu kurs w prěnim tydźenju zymskich prózdnin w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo pisać a čitać zwučowali, popołdnju so zabawjeli. Přizjewjenja přijimuje RCW hač do 25. septembra.

Starši bóle motiwowani

Stuttgart. Młodźi dźěławi njejsu po aktualnym přepytowanju tak motiwowani kaž ći starši. Mjeztym zo jenož 32 procentow ludźi w starobje hač do 30 lět praji, zo su při dźěle „wulce motiwowani“, wučinja podźěl 61lětnych a staršich dźěławych 40 procentow. Přiwšěm 61 procentow młodych ludźi měni, zo su z powołanjom „zasadnje spokojom“.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND