Mandźelskaj ze žadnym jubilejom

pjatk, 18. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Zala a Beno Šnajdrec swjećitaj tele dny w Serbskich Pazlicach žadny jubilej železneho kwasa. Foto:  Jadwiga Wajdlichec Zala a Beno Šnajdrec swjećitaj tele dny w Serbskich Pazlicach žadny jubilej železneho kwasa. Foto: Jadwiga Wajdlichec

Na 65 zhromadnych lět mandźelstwa zhladujetaj w Serbskich Pazlicach Zala a Beno Šnajdrec. 19. septembra 1950 je jeju farar Jurij Handrik w Njebjelčanskej cyrkwi zwěrował. Mjeztym zo je njewjesta w běłym šaće, zešitym wot Njebjelčanskeje šwalče Marje Lehmanoweje, před wołtar stupiła, bě nawoženja w čornej sukni a z cylindrom­. Dwaj dnjej do toho bě jeju gmejnski radźićel a zdobom stawnik Jakub Cyž w swojej dobrej stwě, dźensnišej Cyžec blidarni, stawnisce zmandźelił.

Beno Šnajder narodźi so 28. apryla 1925 swójbje skałarja w Smjerdźacej. Wuchodźiwši 8. šulski lětnik nawukny wón pola Jakuba Korjeńka w Smječkecach powołanje mulerja. 1943 slědowa­štej dźěłowa słužba w Pomorskej a wukubłanje na panceroweho grenaděra w Norwegskej. Jeho jednotku zasadźichu před Leningradom, pozdźišo pak přepołožichu ju do južneje Němskeje. W Awstriskej přińdźe Beno Šnajder najprjedy do ameriskeje na to do sowjetskeje wójnskeje jatby. Hakle w nowembru 1947 so wón domoj wróći. Tu dźěłaše w Kamjenskej twarskej firmje Dr. Reif.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND