Stanowanišćo wuchować zwučowali

póndźela, 21. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na přemysłowej přestrjeni pola Horow su sobotu zwučowali, kak móžeš zranjenym na stanowanišću najspěšnišo pomhać.  Foto: Andreas Kirschke Na přemysłowej přestrjeni pola Horow su sobotu zwučowali, kak móžeš zranjenym na stanowanišću najspěšnišo pomhać. Foto: Andreas Kirschke

Łužiska jězorina dźeń a wjace wopytowarjow a dowolnikow přiwabja. Na to so jenož hosćencarjo, mějićeljo pensijow a stanowanišćow njenastajeja, ale tež wobornicy a wuchowarjo.

Hory (AK/SN). Wosrjedź łužiskeje jězo­riny je orkan stanowanišćo zapusćił. 22 ludźi je so zraniło. Zadwělowani a wučerpani woni wo pomoc wołaja, mjez nimi samodruha žona a dźěći. Paleta zranjenjow saha wot złamanych kosći a hač k rozbitym hłowam. Wulku ličbu zranjenych přizjewjeja prěni pomocnicy sobotu w 11.15 hodź. Wojerowskej dispatcherni. Štwórć hodźiny pozdźišo je pomocna skupina maltezow na městnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND