Piwarnja 75lětne wobstaće swjećiła

póndźela, 28. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tillej Baumhauerej (nalěwo) a Willijej Schmidej z Drježdźan piwo słodźeše, kotrež bě jim piwarc Cornelius Sćapan (srjedźa) natočił. Foto: Měrćin Weclich Tillej Baumhauerej (nalěwo) a Willijej Schmidej z Drježdźan piwo słodźeše, kotrež bě jim piwarc Cornelius Sćapan (srjedźa) natočił. Foto: Měrćin Weclich

Kulow (SN/mwe). 24. króć wotměchu Kulowčenjo a mnozy hosćo z wokolnych wsow a samo z Drježdźan wot pjatka do wčerawšeho na dworje Kulowskeje Glaabec piwarnje swój lětuši piwarski swjedźeń. „Je wažne, zo ke kupcam wuski zwisk wudźeržujemy“, rjekny jednaćel Stephan Glaab. W lěće 2009 bě wón zastojnstwo wot swojeho nana přewzał.

Tuchwilu dźěła w firmje 20 ludźi, mjez nimi někotři, kotřiž prawi­dłownje wupomhaja. Glaabec piwarnja ma dwanaće družin piwow na wuběr, w běhu lěta pjelnja tam něhdźe 15 000 hektolitrow woblubowaneje chmjeloweje brěčki do blešow a sudow. We wobkruhu něhdźe 30 kilometrow je předawaja. Najpožadaniše je ze 60 procentami Kulowske pilsenske. Po Pančičanskim klóšterskim recepće a wotpowědnej licency warja tam tohorunja klóšterske specialne a klóšterske ćmowe. Prawidłownje wobdźěla so Kulowska piwarnja hromadźe z dalšimi 220 piwarnjemi Němskeje na kwalitnych wubědźowanjach, hdźež je sej wospjet kwalitny pječat zaručiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND