Smjertna zražka pospyt sebjemordarstwa była

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Fischbach (SN). Smjertna zražka zawčerawšim popołdnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fischbacha, při kotrejž stej dźěsći w starobje pjeć a štyri lět žiwjenje při­sadźiłoj, po wšěm zdaću žane wobchadne njezbožo njebě. Tole zdźělatej Zhorjelske statne rěčnistwo a tamniša policajska direkcija w zhromadnym wozjewjenju.

Po tuchwilnym stawje přepytowanja wuchadźeja z toho, zo je nan dźěsći, 46- lětny Kosowsko-Albanjan, tak mjeno­wany rozšěrjeny suicid pospytał. Pozadk njeskutka su swójbne rozestajenja. Mandźelska podhladneho bě so njedawno wot njeho dźěliła. Dźěsći měješe wón minjeny­ kónc tydźenja kaž dorěčane při sebi.­ Nětko wón přesłyšowarjam při­zna, zo chcyše holcu a hólca kaž tež sebje samoho z wotpohladnej zražku do štoma morić. Mjeztym zo wobskorženy zražku zranjeny přežiwi, wobě dźěsći hišće na městnje­ njezboža zemrěštej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND