Traktor porjedźeć abo wupožčić?

srjeda, 07. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Z trochu brjušebolenjom zhladuje wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) na bližacu so zymu. Gmejnskim radźićelam dyrbješe wón nětko zdźělić, zo je zymsku słužbu wukonjacy traktor skóncowany.

Róžant (SN/MWj). W swojich informacijach na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant měješe wjesnjanosta Hubertus Ryćer njelubu nowosć. Gmejnski traktor, z kotrymž cyłe lěto najwšelakoriše dźěła wobstaruja, je bohužel skóncowany. Tak mjenowana ruka (Ausleger) hižo njefunguje. A po najnowšim je tež hišće koplowanje ducha horje dało, tak zo mašinu scyła hižo wužiwać njemóža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND