Nuzu ćerpjacym pomhać

pjatk, 09. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na wsach rozdźělne měnjenje wo zaměstnjenju ćěkancow

Pančicy-Kukow (aha/SN). Wjesnjanosća a jich zastupjerjo gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrachu so wčera z prašenjemi zaměstnjenja ćěkancow w swojich komunach. Mjez wobydlerjemi pleće so tuchwilu horca diskusija.­ Při tym su měnjenja jara rozdźělne Serbske Nowiny so na wjacorych městnach za tym naprašowachu.

Předsyda wjesneje skupiny CDU Ral­bicy-Róžant Eduard Luhmann je za spočatk nowembra wšitkich sobustawow skupiny na zarjadowanje do Ralbic přeprosył, zo bychu tam z kompetentnymi partnerami wo móžnosćach pomocy diskutowali. „Kóždy ćěkanc abo požadar azyla, kotryž do Němskeje přińdźe, ma zakonsce prawo na wěste a čłowjekahódne zaměstnjenje“, wón wuzběhuje. Runočasnje skedźbnja pak na zachowanje serbskeje identity w našej kónčinje. Njeńdźe jemu jeničce wo zaměstnjenje ludźi wšelakeje narodnosće, ale tež wo spomóžnu mjezsobnosć rozdźělnych kulturow a nabožinow w serbskim sydlenskim rumje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND