Nuzu ćerpjacym pomhać

pjatk, 09. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na wsach rozdźělne měnjenje wo zaměstnjenju ćěkancow

Pančicy-Kukow (aha/SN). Wjesnjanosća a jich zastupjerjo gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrachu so wčera z prašenjemi zaměstnjenja ćěkancow w swojich komunach. Mjez wobydlerjemi pleće so tuchwilu horca diskusija.­ Při tym su měnjenja jara rozdźělne Serbske Nowiny so na wjacorych městnach za tym naprašowachu.

Předsyda wjesneje skupiny CDU Ral­bicy-Róžant Eduard Luhmann je za spočatk nowembra wšitkich sobustawow skupiny na zarjadowanje do Ralbic přeprosył, zo bychu tam z kompetentnymi partnerami wo móžnosćach pomocy diskutowali. „Kóždy ćěkanc abo požadar azyla, kotryž do Němskeje přińdźe, ma zakonsce prawo na wěste a čłowjekahódne zaměstnjenje“, wón wuzběhuje. Runočasnje skedźbnja pak na zachowanje serbskeje identity w našej kónčinje. Njeńdźe jemu jeničce wo zaměstnjenje ludźi wšelakeje narodnosće, ale tež wo spomóžnu mjezsobnosć rozdźělnych kulturow a nabožinow w serbskim sydlenskim rumje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND