Koncept zwoprawdźeć započeć

wutora, 13. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Łaz wuznawa so k wuwiću při Šibojskim jězoru

Łaz (AK/SN). Ze susodnymaj komunomaj Sprjewiny Doł a Wojerecy chce gmejna Łaz Šibojski jězor zaměrnje dale wuwiwać. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wu­znała. Radźićeljo schwalichu naćisk kon­cepta za wuwiće jězora hač do lěta 2025. Po woli Łazowskich radźićelow ma zarjadnistwo za klětu trěbne srědki zaplanować a wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) zhromadne dźěło ze susodnymaj ko­munomaj pohłubšić.

Z tak mjenowanym masterskim planom so zastupjerjo wšitkich třoch komunow hižo wot lońšeho oktobra za­běraja. Ćežišćo je, hórniskotechniske sa­něrowanje zakónčić a teren z hórnistwoweho prawa wuwjazać. Na Sprjewinodołskim pobrjohu matej w zapadnym dźělu dowolowe sydlišćo a we wuchodnym bydlenska štwórć nastać. Na Łazowskich ležownosćach je na 4,1 hektaru přemysłowy teren wupisany. Zapadnje jězora mjez Małej Sprjewju a železniskimi ko­lijemi je industrijna štwórć. Tam je so hižo­ Łazowske předewzaće Swanenberg zaměstniło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND