Infrastrukturu dale polěpšić

wutora, 13. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin chce swoju infrastrukturu dale polěpšić. Za to su wokrjesni radźićeljo na zašłym pose­dźenju hnydom tři koncepty wobzamknyli.

Budyšin (UM/SN). Wokrjes Budyšin chce syć kolesowanskich šćežkow wutwarić. Započejo wot lěta 2017 měło za to pjeć lět dołho stajnje 900 000 eurow na lěto k dispoziciji być. Tole je wokrjesny sejmik wobzamknył. Projektowa skupina pod nawodom krajnoradneho zarjada ma zdobom inwesticiski program zestajeć. Wosebje dźiwać chcedźa při tym na móžnosće wutwara nasypa při Čornym Halštrowje mjez Wojerecami a Lejnom podłu statneje dróhi S 234. „Tuchwilu je planowane zjawnu kolesowansku šćežku na nasypje natwarić, štož wokrjes podpěruje“, rěka k tomu z krajnoradneho zarjada. Runočasnje chcedźa přiwjazanje k Nowołučanskemu jězorej pruwować. Tuchwilu zawrjene wotrězki hižo wobstejacych šćežkow we łužiskej jězorinje, kaž na přikład mjez Lipinami a Běłym Chołmcom abo Sprjewinym Dołom a Wojerecami, měli so zjawnosći najručišo zaso přepodać. Kaž pak hórniska saněrowanska towaršnosć LMBV připowědźi, njebudźe to do lěta 2025 móžno.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND