Sušene a čerstwe ryby předawali

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tajke zróstne karpy, kaž su je zawčerawšim, njedźelu, ze Złyčinskeho Bal lackec hata wułójili, su lětsa skerje wuwzaće.  Foto: Jost Schmidtchen Tajke zróstne karpy, kaž su je zawčerawšim, njedźelu, ze Złyčinskeho Bal lackec hata wułójili, su lětsa skerje wuwzaće. Foto: Jost Schmidtchen

Nazymski spektakl wułójenja rybow dožiwichu mnozy wćipni minjenu njedźelu w Złyčinje. Tajke karpy, kajkež z Ballackec hata wułójichu, w druhich kónčinach podarmo pytaja.

Złyčin (JoS/SN). Najebać to, zo njeje so słónčko tónraz tak prawje wudrapało, přichwatachu wopytowarjo zbliska a zdaloka na rybarski swjedźeń při wulkim Ballackec haće do Złyčina. Na kóždolětnym wułójenju rybow knježi tam nalada kaž na ludowym swjedźenju.

Hatar Karsten Ringpfeil stara so kóžde lěto wo poradźenje swjedźenja. Cyły retomas­ sušeneje a čerstweje ryby wšelakich družin ze swójskich hatow tam zaso předawachu. Hłód tradać tež nichtó nje­trjebaše. Rybjacu poliwku, rybičkowe całty, karpowy ryž, grilowane pstruhi, pražene kulki ze šćuki a rybjace pražene kołbaski­ słodźachu młodym kaž staršim ludźom. Žony z wokolnych wsow běchu tykancy napjekli, kotrež wosebje z nazymskimi płodami kaž slowkami, jabłukami a krušwami pokładźechu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND