Předsudki a strach so dźerža poručenje

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W nowym nuzowym kwartěrje za azyl pytacych w Choćebuzu-Knorawje je so minjeny pjatk nimale 200 ludźi na witanskim swjedźenju wobdźěliło, organizowanym wot zwjazkarstwa Choćebuski rozmach. Połoženje pak je tež tam jara napjate: Nimale w samsnym času demonstrowaše w bliskosći něhdźe 400 „starosćiwych wobydlerjow“ – měšeńca to z tam bydlacych ludźi, hooliganow a neonacijow – přećiwo zaměstnjenju ćěkancow, kaž iniciatiwa „Choćebuz bjez nacijow“ zdźěli.  Foto: Michael Helbig W nowym nuzowym kwartěrje za azyl pytacych w Choćebuzu-Knorawje je so minjeny pjatk nimale 200 ludźi na witanskim swjedźenju wobdźěliło, organizowanym wot zwjazkarstwa Choćebuski rozmach. Połoženje pak je tež tam jara napjate: Nimale w samsnym času demonstrowaše w bliskosći něhdźe 400 „starosćiwych wobydlerjow“ – měšeńca to z tam bydlacych ludźi, hooliganow a neonacijow – přećiwo zaměstnjenju ćěkancow, kaž iniciatiwa „Choćebuz bjez nacijow“ zdźěli. Foto: Michael Helbig

Marko Šiman: Kriza ćěkancow dla móhła towaršnosć pačić

Budyšin (CK/SN). Najhórše, štož móhło so stać, je pačenje towaršnosće, kaž zwěsći to wčera Marko Šiman. „Sylnosć demokratije w Němskej bě přeco kruta srjedźizna, kotraž z ekstremami doprawa abo dolěwa ničo činić nima“, rjekny zapósłanc CDU Sakskeho krajneho sejma na forumje swojeje strony w Budyskim Sprjewinym hotelu. Tón słuži hižo połdra lěta jako dom požadarjow azyla. Runja politikarjej starosća so mnozy wobydlerjo. Někotři wčera rozprawjachu, zo wobhladuja jich zjawneho angažementa za ćěkancow dla prosće jako njepřećelow.

Ahmed Ali Tahseen bydli hižo třinaće měsacow w Sprjewinym hotelu. W nimale běžnej němčinje powědaše Sewjero­irakčan wo swojej ćěkańcy. „Chcu dźěłać, potom pjenjezy wot stata njetrjebam“, rjekny studowany twarski inženjer, „abo dale studować.“ Wosebje pak přeje sej 25lětny wjace kontaktow z Němcami, zo by swoje rěčne kmanosće dale polěpšił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND