Kontrowersa w radźe

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Financowanje wohnjowobornych uniformow diskusiju zbudźiło

Róžant (AR/SN). Gmejnska rada Ralbicy-Róžant měješe zašły štwórtk rozsudźić wo nakupje wohnjowobornych uniformow. Dnjowy dypk to, kotryž w parlamentach poprawom bjez wulkich di­­skusijow překiwnu – nic pak tónraz.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND