Hač do klětušeho 800 ćěkancow

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski zwjazk Wojerecy pomhaja z wutrobu wukonja intensiwne, angažowane a konstruktiwne dźěło za integraciju ćěkancow w měsće. „Bjez tohole bytostneho stołpa čłowjeskeje pomocy by špatnje wupadało. Wokrjes ma jenož wobmjezowane móžnosće“, podšmórny nawoda Budyskeho wokrjesneho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch na wčerawšim posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Wón chwaleše zhromadne dźěło mnohich partnerow w syći a jich mnohostronske skutkowanje. „Zo ludźo na wobydlerskej zhromadźiznje stanu a so tež w přitomnosći prawicarjow k pomocy za wukrajnikow wuznaja, dožiwjam jako něšto jara pozitiwne. To je dobry zakład“, Eibisch wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND