Gmejna z wosebitej funkciju poručenje

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy a Ralbicy-Róžant prócujetej so wo wurjadny status

Chrósćicy (SN/JaW). Gmejna Chrósćicy chce so we wobłuku regionalneho plana Hornja Łužica – Delnja Šleska požadać wo status gmejna z wosebitej funkciju serbska kultura. Tole je gmejnska rada wobzamknyła. Kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) zdźěli, je dotal jeno Slepjanska gmejna wosebitym statusom serbska kultura w planje zapisana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND