Zaworany pućik tu zaso je

štwórtk, 05. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Po nowowutworjenym pućiku dóstawaš so nětko zaso wot Miłočanskeje žaby do Serbskich  Pazlic.  Foto: Helmut Schippel Po nowowutworjenym pućiku dóstawaš so nětko zaso wot Miłočanskeje žaby do Serbskich Pazlic. Foto: Helmut Schippel

Serbske Pazlicy (HS/SN). W zwisku z ratarskej wulkoprodukciju a wutworjenjom hoberskich zahonow je so za čas NDR wjele pólnych pućikow zhubiło, dokelž su je prosće zaworali. Jedyn tajki wjedźeše wot Miłočanskeje žaby paralelnje k spjatemu jězorej nimo hórki z někotrymi štomami do Serbskich Pazlic. Wšitke wotrězki tohole puća na polu so zhubichu. Jeno starši ludźo wo tymle pućiku­ hišće wědźa. Na zbožo so ko­muny, wokrjesy a kraje dźensa za to za­sadźeja, tajke idyliske blečki wozrodźić a tak čłowjekej a přirodźe lěpše wuměnjenja skićić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND