Wjesnjenjo ćěkancow zeznali

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Někotři wjesnjenjo su so sobotu w Njeswačidle mjeztym hižo druhi raz z Holešowskimi ćěkancami zetkali, zo bychu jich bliže zeznali.  Foto: Lucija Rubinowa Někotři wjesnjenjo su so sobotu w Njeswačidle mjeztym hižo druhi raz z Holešowskimi ćěkancami zetkali, zo bychu jich bliže zeznali. Foto: Lucija Rubinowa

Při kofeju wo žiwjenskim dóńće sobuwobydlerjow zhonili

Njeswačidło (LR/SN). Pod hesłom „Chcemy so zeznać“ přeprosy sobotu druhi raz skupina podpěraćelow ćěkancow, kotřiž su w Holešowskim motelu zaměstnjeni, wšitkich zajimcow na zhromadny kofej na Njeswačanskej farje. Katharina Elina hosći jendźelsce a němsce postrowi. Při kofeju rozprawjachu „cuzy“ wo swojim žiwjenju. Powědachu wo tym, po kotrym puću su Němsku docpěli a čehodla su nětko pola nas. ­Njeswačenjo so jara dźiwachu, kak derje někotři hižo němčinu wobknježa. Běše pak tež wusłyšeć, zo maja někotři ćěkancy přeće, po skónčenju wójny so zaso ­domoj wróćić. W Holešowje čuja so wokomiknje jara wosamoćeni. Njedawno bě gmejna ­rumnosće na knježim dworje přewostajiła, zo móhli podpěraćeljo ćěkancow tam nahromadźene drasty a meble wotstajić.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND