Krótkopowěsće (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malinkowa promowowała

Jena. Cyrkwinska historikarka Lubina Malinkowa je minjeny pjatk swoje zakónčace promociske pruwowanje na Friedricha Schillerowej uniwersiće w Jenje złožiła. Tema disertacije bě „Friedrich Caspar hrabja von Gersdorff a Serbja – přepytowanje ke kulturnemu transferej w dobje pietizma“. Dźěło ma w nakładnistwje Evangelische Verlagsanstalt wuńć.

Budyšance wustajatej

Budyšin. „W dialogu“, rěka nowa wustajeńca Budyskeju wuměłčow Almut Zielonka a Borbory Wiesnerec, kotruž su minjeny pjatk w galeriji Budissin na Hrodowej 19 wotewrěli. Drježdźanska wuměłstwowa historikarka dr. Jördis Lademann poda zawodne słowa k twórbam molerki a rězbarki. Přehladka je hač do 5. decembra přistupna.

Róčnicu wopominali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND