Radźićeljo spokojeni: Žane nowe wětrniki

srjeda, 11. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W Njeswačidle wuradźowaše tamniši gmejnski parlament na swojim wčerawšim posedźenju wo přednaćisku za dalše­ pokročowanje regionalneho plana Hornjeje Łužicy-Delnjeje Šleskeje.

Njeswačidło (AR/SN). Spokojeni Njeswačanscy radźićel­jo z dokumenta wučitachu, zo so na teritoriju gmejny žane přestrjenje za twar wětrnikow njewupokazaja. Planowanski zwjazk sćěhowaše tak argumentaciju komuny, po kotrejž njeměli so wobstejace ptakoškitne pasma za žorawje, baćony a worjoły na žane wašnje mylić. Cyle bjez komentara ze stron radźićelow pak wosta za to wupokazanje móžnych wobšěrnych kaolinowych wudobywanišćow mjez Njeswačidłom a Šešowom kaž tež w susodnej Rakečanskej gmejnje. Pozitiwnje wobhladuja wotpohlad planowanskeho zwjazka, wjetše płoniny mjez Njeswačidłom, Bóšicami a Wbohowom zalěsnić. Přidatnje přeje sej gmejnska rada wjace štomow a kerkow, kotrež monotonu ratarsku krajinu wožiwja. Stejišćo k planowemu naćiskej skónčnje jednohłósnje wobzamknychu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND